Buewewasser

0388340180 获取电话号码

Buewewasser

Buewewasser - 餐厅 - STRASBOURG

该BUEWEWASSER餐厅欢迎您从周一至周六每天午餐,并在周四,周五和周六晚上。

对于一个很好的时间与同事,朋友或家人分享简单的质量烹饪。

一天的菜。

馅饼爆发周四,周五晚上和周六下午和晚上。

露台。

营业时间

Monday

11:30 - 19:30

Tuesday - Wednesday

11:30 - 14:30

Thursday - Saturday

11:30 - 14:30 / 18:00 - 21:30

Sunday

Closed